Home arrow News arrow ชุดตรวจหวัดนกวันเดียวรู้ผลช่วยรับมือโรคระบาดอย่างรวดเร็ว
ชุดตรวจหวัดนกวันเดียวรู้ผลช่วยรับมือโรคระบาดอย่างรวดเร็ว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 31 มีนาคม 2008

        ผ่านมาหลายปี เชื้อไข้หวัดนกเริ่มกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นฝังรกรากอยู่ในไทย แต่นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ยอมแพ้ พัฒนากระบวนการตรวจเชื้อไข้หวัดให้เร็วขึ้นอีก รู้ผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง

รศ.ส.พญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลังเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในไทยตั้งแต่ปี 2547 ทีมวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ศึกษาการระบาดและความรุนแรงของโรคทั้งภายในและต่างประเทศมาตลอด จนสามารถพัฒนาชุดตรวจสอบไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 ครอบคลุมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ต้นทุนการตรวจต่ำและรู้ผลภายใน 1 วันได้สำเร็จ

ชุดตรวจสอบสามารถบอกได้ว่าสารคัดหลั่งของคนหรือสัตว์ที่นำมาตรวจวิเคราะห์มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ หรือเชื้อไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 อยู่หรือไม่ โดยต้นทุนต่อการตรวจหนึ่งครั้งเพียง 700-1,000 บาท และรู้ผลภายในวันเดียว นักวิจัยกล่าว

วิธีการที่ถือว่าเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 คือวิธีการเพาะแยกเชื้อไวรัสในไข่ไก่ฟักหรือเซลล์เพาะเลี้ยง เมื่อนักวิจัยได้เชื้อที่จากไข่ฟักแล้ว นำไปทำการตรวจวิเคราะห์หาชนิดของเชื้อ ซึ่งกินเวลา 3-4 วัน ทำให้ล่าช้าในกรณีการตรวจหาเชื้อในมนุษย์ ซึ่งต้องการทราบผลภายใน 1 วัน เพื่อการวางแผนสำหรับการรักษา

นักวิจัยจึงปรับกระบวนการทดสอบให้สั้นลง แต่คงความแม่นยำเหมือนเดิม ใช้สารคัดหลั่งของสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดนก หรือเชื้อไข้หวัดใหญ่ มาสกัดแยกสารพันธุกรรม และเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับแยกเชื้อไข้หวัดใหญ่ หรือเชื้อไข้หวัดนกเอช 5 เอ็น 1 ออกมาหาสารพันธุกรรม

ชุดตรวจสอบที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นใหม่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อทั้งไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 โดยใช้เชื้อสิ่งคัดหลั่งจากตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัว สามารถแก้ไขปัญหาการตรวจเชื้อไข้หวัดนกเดิม ซึ่งบางครั้งพบเชื้อเพียง 10-100 ตัว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ

การวิจัยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการต่อยอดทดลองระยะสองกับการทดสอบความแม่นยำของชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้น คาดว่าจะรู้ผลก่อนสิ้นปี โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทดสอบอีก 120 ตัวอย่าง ก่อนที่นำเทคนิคไปเผยแพร่ยังสถานพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันโรคไข้หวัดนกกลับมาระบาดในไทยต่อไป และพัฒนาให้เป็นชุดทดสอบแบบพกพา

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วัน จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >