Home arrow News arrow สคร.โคราช เตือนภัยวัณโรคสายพันธุ์ใหม่
สคร.โคราช เตือนภัยวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2008
        นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม รดกัน เหมือนไข้หวัดนก หรือโรคซาร์ส ต่างกันที่ระยะฟักตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ มีวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหารุนแรง เนื่องจากยังไม่มียาใดสามารถรักษาได้ และผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตโดยเร็ว ดังนั้น คนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา มิฉะนั้นจะมีโอกาสสูงในการติดเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ได้

        ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดลำดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงเป็นลำดับที่ 17 จาก 200 กว่าประเทศและมีผลการรักษาไม่ประสบผลสำเร็จตามเกณฑ์ WHO กำหนด โดยแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อปีละ 50,000 ราย
        สำหรับในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 ดูแล 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ มีผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อปีละ 3,000 รายต่อปี แต่การรักษาไม่ประสบความสำเร็จตาม WHO กำหนด อาจก่อให้เกิดปัญหาการระบาดวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ขึ้นได้ ทุกวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี WHO กำหนดให้เป็นวันวัณโรคโลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อวัณโรคและรวมพลังหยุดยั้งวัณโรค โดยการช่วยกันรณรงค์ ค้นหา ผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค ที่มีอาการไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ มารับการตรวจวินิจฉัยและรักษา เพื่อลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนปลอดจากวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ตลอดไป

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2551

< Previous   Next >