Home arrow News arrow ไทยวิกฤตดื้อยาแก้อักเสบ-เหตุใช้ยาผิด
ไทยวิกฤตดื้อยาแก้อักเสบ-เหตุใช้ยาผิด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2008

       

Image

 

        เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผศ.น.พ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotics Smart Use) เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "วิกฤตดื้อยา...ทางออกอยู่ตรงไหน" โดยผศ.น.พ.พิสนธิ์กล่าวถึงสถานการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทยว่า ขณะนี้ถือว่าประเทศไทยมีอัตราการดื้อยาสูงมาก และถือว่าเข้าขั้นวิกฤตในหมวดการใช้ยาทุกประเภท เนื่องจากการที่มีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และความเข้าใจที่ผิดๆ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ เช่น เชื้อกลุ่มอีโคไล ทำให้เกิดท้องเดิน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีอัตราการดื้อยา ร้อยละ 83 เชื้อกลุ่ม สเตฟฟิโลคอคคัส หนอง ฝี มีอัตราการดื้อยา 100% หรือ เชื้อกลุ่ม เคลปซิลเอลล่า ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ มีอัตราการดื้อยา ร้อยละ 99

       ผศ.น.พ.พิสนธิ์กล่าวว่า กำลังมีการศึกษาอัตราการดื้อยากลุ่มนี้ เนื่องจาก เป็นยากลุ่มที่มีอัตราการนำเข้าประเทศสูงที่สุด ปี 2548 มีมูลค่านำเข้า 7,517 ล้านบาท จากมูลค่าการนำเข้ายาทั้งปี 38,257 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มยานำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อนับรวมกับยาปฏิชีวนะที่ผลิตภายในประเทศ ในปี 2549 พบว่ามีมูลค่าการใช้ยาทั้งประเทศ 76,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30-40 ซึ่งสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีสัดส่วนการใช้ยาเพียง ร้อยละ 10-15 เท่านั้น โดยกลุ่มยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะมีมูลค่าการใช้สูงสุดของประเทศ ติดต่อกันมาทุกปี ประมาณ 16,000 ล้านบาทต่อปี หรือเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่ายาทั้งหมด

ผศ.น.พ.พิสนธิ์ กล่าวต่อว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางการแพทย์ รายงานว่า ยาปฏิชีวนะ เป็นยาที่มีฤทธิ์ทำลายได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรีย และไม่ออกฤทธิ์กับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งการใช้ยาไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการดื้อยา และต้องเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มใหม่ ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

"ประชาชนส่วนมากยังมีความเข้าใจผิด ว่า หากเจ็บคอ คอแดงๆ ต้องกินยาอักเสบ ทั้งที่จริงสามารถหายเองได้โดยการพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ เว้นแต่กรณีที่คออักเสบมีตุ่มหนองขึ้นเท่านั้น ถึงจะใช้ยากลุ่มแก้อักเสบ ปัญหาที่เกิดขึ้นแพทย์ส่วนใหญ่ทราบดีว่าเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย แต่ที่ต้องสั่งจ่ายยา เพราะเกิดแรงกดดันจากผู้ป่วยที่ต้องการยา และคาดหวังว่าจะได้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่จ่ายยาให้ ก็จะถูกต่อว่า เกิดจากระบบประกันสุขภาพทำให้ไม่ได้รับยา ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่ผิดของคนไข้เอง ทำให้ส่งผลต่อระบบทั้งหมด อีกทั้งยังมีคนไข้อีกกลุ่มที่ซื้อยากินเองจากร้านขายยาได้แบบง่ายๆ"

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551

Last Updated ( พฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2008 )
< Previous   Next >