Home arrow News arrow ต่างด้าวศูนย์อพยพเป็นโรคอุจาระร่วง
ต่างด้าวศูนย์อพยพเป็นโรคอุจาระร่วง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 10 มีนาคม 2008
        เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นพ.ปราชญ์ บุณย วงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดในกลุ่มของชาวต่างชาติที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-พม่า  9 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ จ.ตาก บ้านปางควาย-ปางแทรกเตอร์ บ้านแม่สุริน บ้านแม่ละอู และบ้านแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน มีชาว ต่างชาติพักอาศัย 80,000 คน ผลการเฝ้าระวัง ในปี 2549 พบกลุ่มชาวต่างชาติป่วยจากโรคติดต่อจำนวน 58,363 ราย ที่พบมาก 5 อันดับแรกได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 29,949 ราย โรคมาลาเรีย 12,713 ราย  โรคบิด 11,877 ราย โรคไข้เลือดออก 2,307 ราย และโรคสครับไทฟัส 1,517 ราย เสียชีวิตทั้งหมด 36 ราย โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคมาลาเรีย 16 ราย   วัณโรค 8 ราย โรคสครับไทฟัส 4 ราย โรคไข้เลือดออก 2 ราย สำหรับการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อยู่นอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่เข้าไปรักษากับหน่วยแพทย์ในพื้นที่พักพิง ในปี 2549 พบทั้งหมด   3,274 ราย  โรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ โรคไข้มาลาเรีย 1,873 ราย โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 789 ราย โรคบิด 376 ราย โรควัณโรค 135 ราย โรคสครับไทฟัส 101 ราย 

       ด้าน นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุที่ประชาชนในศูนย์พักพิงมีการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงกันมาก เนื่องจากรับประทานอาหารและน้ำดื่มไม่สะอาด มักจะใช้น้ำจากลำคลอง ลำธารที่ไหลผ่านศูนย์ บางครอบครัวใช้น้ำจากลำคลอง ทั้งอาบและดื่ม โดยไม่ได้ต้มฆ่าเชื้อโรคก่อน ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ได้ให้สำนักงานควบคุมป้องกันโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ควบคุมเรื่องความสะอาดสิ่งแวด ล้อม จัดทำเอกสารแนะนำเรื่องอาหารการกินที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นภาษาพม่า ให้ถ่ายอุจจาระลงส้วม ห้ามถ่ายลงในแม่น้ำลำธาร เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดสู่พื้นที่รอบจุดพักพิง

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ 10 มีนาคม 2551

< Previous   Next >