Home arrow News arrow จ.แม่ฮ่องสอน ซ้อมแผนรองรับป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่
จ.แม่ฮ่องสอน ซ้อมแผนรองรับป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2008
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ซ้อมแผนรองรับป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายสุวัฒน์ กิตติดลิกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนบนโต๊ะ แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามีโอกาสสูงในการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 จนกลายเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดสู่คน ซึ่งการประชุมดังกล่าวแบ่งกลุ่มสำคัญ ๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไข สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ขั้นรุนแรง โดยจำลองสถานการณ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มีการแพร่ระบาดของไหวัดนก แต่ไม่มีการติดเชื้อในคน ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ และทำลายสัตว์ปีกต้องสงสัยหลายพื้นที่ ในที่สุดได้ประกาศให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นเขตการระบาด และพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก ใน 3 จังหวัด รวม 10 ราย โดย 2 รายเป็นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 75 ราย รวมถึงแพทย์และพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วย ซึ่งกลุ่มสำคัญ ๆ ทั้ง 6 กลุ่ม ได้ร่วมกำหนดแผนป้องกันและแก้ไข มิให้เกิดสถานการณ์รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ โดยผลการระดมสมองในครั้งนี้เป็นที่พอใจและคาดว่าจะสามารถเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 

 

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2551

< Previous   Next >