Home arrow News arrow ส่องโรคแดฮันมินกุกรุกรับไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก
ส่องโรคแดฮันมินกุกรุกรับไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2008

       

Image

 

        เชื้อโรคมีโอกาสแพร่กระจายได้ทั่วโลกในเวลารวดเร็วจากความสะดวกในการคมนาคมอีกทั้งผลของสภาวะโลคร้อนทำให้โรคบางชนิดระบาดรุนแรงขึ้น หากไม่มีระบบการป้องกันควบคุมโรคที่ดี จะแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ปัญหาระดับโลก คือโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่มีโอกาสเกิดการระบาดรุนแรงทุกประเทศทั่วโลก

นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่นพ.สมชัยภิญโญพรพาณิชย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเดินทางไปศึกษาดูงานการเตรียมพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดข้ามแดนที่กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคมที่ผ่านมา

สาธารณรัฐเกาหลีหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า แดฮันมินกุก เป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก แม้เกาหลีใต้จะไม่มีรายงานคนติดเชื้อไข้หวัดนกเช่นไทยที่มีผู้ป่วยแล้ว 25 รายเสียชีวิต 17  ราย 

ทว่านพ.ศุภมิตรชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ บอกว่า เกาหลีใต้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ปีละนับพันราย เช่นเดียวกับไต้หวัน ปัจจัยสำคัญอาจเนื่องมาจากสภาพอากาศ เนื่องจากเชื้อชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศหนาว ขณะที่ไทยมีผู้ป่วยประมาณปีละกว่า 1 หมื่นรายเสียชีวิตประมาณ 10 รายต่อปี

เพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ค่อนข้างสูงในช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดการระบาดของโรคนี้เองเกาหลีใต้จึงมีการเตรียมและซ้อมแผนรับมือการระบาดใหญ่มาแล้วถึง 2 ครั้งนับแต่ปี 2549 โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นซ้อมแผน ภายใต้การจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดการระบาดใหญ่ในพื้นที่หนึ่งของประเทศ มีจำนวนผู้ป่วยเท่าไร พื้นที่ไหน แล้วจัดแบ่งทีมงานเป็นหน่วยต่างๆ ได้แก่ ทีมสื่อสารสาธารณะ ทีมประสานงานต่างประเทศ และทีมวัคซีน เป็นต้น ทั้งหมดจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านการผลิตวัคซีนมอบหมายให้มหาวิทยาลัยยอนเซ ศึกษาวิจัยและเตรียมวัคซีนต้นแบบ ที่ผลิตจากเซลล์และเชื้อเป็น โดยจะผลิตได้เร็วและจำนวนมากกว่าวัคซีนจากเชื้อตาย 10-100 เท่าจากไข่1 ฟองเช่นกันจึงเหมาะสมหากเกิดการระบาดใหญ่ ซึ่งมีเวลาน้อยในการผลิตวัคซีน ทั้งนี้ ผลการวิจัยเบื้องต้นได้ผลดี และหากมีความพร้อมที่จะผลิตระดับโรงงาน เกาหลีใต้จะแปลงโรงงานวัคซีนที่ปัจจุบันผลิตจากเชื้อตายมาเป็นผลิตจากเซลล์หรือเชื้อเป็นทันที  

"การซ้อมแผน 2 ครั้งทำให้ทราบถึงจุดอ่อนในการรับมือหากเกิดการระบาดใหญ่ของโรค ว่าต้องส่งยาโอเซลทามิเวียร์ลงพื้นที่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนครั้งเกิดการระบาดของโรคซาร์ส ซึ่งเกาหลีใต้มีเวลาเตรียมการเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกเต็มที่" ผู้เชี่ยวชาญจากม.ยอนเซกล่าว 

การศึกษาบทเรียนจากเกาหลีใต้ในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำกลับมาพัฒนาแผนการรับมือการระบาดใหญ่ของไทย ซึ่งที่ผ่านมา มีทั้งการเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจ การจัดประชุมนักวิจัยไข้หวัดใหญ่ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ มีการซ้อมแผนการรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระดับกระทรวง ด้วยการจำลองเหตุการณ์แล้วเช่นกัน และแว่วว่า ! ในปีนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมนำเรื่องโรคไข้หวัดนกเป็นสถานการณ์จำลองซ้อมรับภัยสาธารณะระดับชาติ  

ในแง่ของการเตรียมวัคซีนจากเดิมไทยต้องนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากต่างประเทศ หากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ลงนามบันทึกความตั้งใจกับรัฐวิสาหกิจของประเทศรัสเซีย ในการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากเชื้อเป็น รวมทั้งมีแผนจะก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ ต.ทับกวางอ.แก่งคอยจ.สระบุรีด้วยงบประมาณ 1,400 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปีนี้ ใช้เวลา 1-2 ปีการก่อสร้างจึงจะแล้วเสร็จ และโรงงานวัคซีนแห่งนี้จะมีกำลังผลิตสูงสุด 2 ล้านโดสสามารถรองรับการระบาดใหญ่ได้  

การที่ประเทศไทยและเกาหลีใต้ต้องรุกเตรียมแผนเข้มรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกนั้นเนื่องจากองค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าใน 5 ปีนับจากนี้อาจเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ไปทั่วโลก ถ้าไม่รุนแรงจะมีผู้เสียชีวิต 1.4 ล้านคนถ้ารุนแรงจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง 142.2 ล้านคนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม เฉพาะไทยอาจจะมีผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าล้านคน เสียชีวิตนับแสนคน  

อย่าลืม! ส่วนสำคัญในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคที่ดีที่สุดก็คือการตระหนักและให้ความสนใจในการร่วมป้องกันและดูแลตนเองของประชาชน 


พวงชมพู   ประเสริฐ  เรื่อง-ภาพ

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Last Updated ( พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2008 )
< Previous   Next >