Home arrow News arrow จุฬาฯค้นหาผู้ติดเชื้อหวัดนกที่ไม่แสดงอาการ
จุฬาฯค้นหาผู้ติดเชื้อหวัดนกที่ไม่แสดงอาการ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2008

        สถาบันสุขภาพสัตว์สหรัฐลงนามสนับสนุนทุน 140 ล้านบาทให้จุฬาฯ วิจัยไวรัสไข้หวัดนกครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่เก็บตัวอย่างเชื้อในสัตว์ปีก จนถึงเชิงวัฒนธรรมที่มีการส่งเสริมการแพร่ระบาด ศ.นพ.จิตรระบุการศึกษาจะค้นหาผู้ติดเชื้อจากสัตว์แต่ไม่แสดงอาการ โดยดูจากภูมิต้านทานของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีประวัติ

ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIAH) ลงนามสนับสนุนทุนโครงการวิจัยไข้หวัดนก ในลักษณะทุนต่อเนื่อง 7 ปี ยอดรวมกว่า 4 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 140 ล้านบาท ให้แก่ทีมวิจัยจุฬาฯ

ซึ่งมีทั้งแพทย์ สัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในสังกัดของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย ศ.นพ.จิตร รวมทั้ง ศ.นพ.ภู่วรวรรณ และ ศ.น.สพ.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

โครงการวิจัยดังกล่าวครอบคลุมไข้หวัดนกในทุกด้าน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไวรัสหวัดนกในสัตว์ปีกทั้งในนกอพยพ ไก่และเป็ด ลักษณะการระบาด สายพันธุ์หวัดนก การวิเคราะห์พันธุกรรมจนถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิต้านทานในร่างกายคน และศึกษาการแพร่จากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะกรณีที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อจากสัตว์แล้วไม่แสดงอาการ ซึ่งถือเป็นหัวข้อวิจัยใหม่ที่ยังไม่มีสถาบันใดศึกษาอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการวิจัย ได้รับทุนมาแล้ว 6 แสนเหรียญ จะเน้นการเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสเพื่อประโยชน์ด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยการทำงานส่วนหนึ่งจะประสานความร่วมมือกับนักวิจัยของกรมปศุสัตว์

ขณะเดียวกันก็จะประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้รอบด้าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เชื้อหวัดนกแพร่กระจาย แต่ยืนยันว่าโครงงานนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยไข้หวัดนกทั้งของสภาวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานอื่น

นอกจากการทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยในไทยแล้ว โครงการวิจัยนี้ยังมีความร่วมมือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในสหรัฐ ซึ่งในพื้นที่ก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสหวัดนก ที่เกิดจากกลุ่มนกอพยพเช่นเดียวกับไทย โดยจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและความคิดเห็นระหว่างกัน

"สถาบันสุขภาพสัตว์ของสหรัฐได้พิจารณาคัดเลือกจากโครงงานที่เรานำเสนอ ซึ่งต้องแข่งขันกับโครงงานจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก กระทั่งจุฬาฯผ่านการพิจารณาให้เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยเฝ้าระวังไข้หวัดนก และในโซนเอเชียก็มีทีมมหาวิทยาลัยฮ่องกงที่ได้รับทุนเช่นกัน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่ก้าวหน้าอยู่ด้วย" ศ.นพ.จิตร กล่าว

ในการสนับสนุนทุนวิจัยในแถบเอเชีย ทางเอ็นไอเอเอชให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องการระบาดของเชื้อหวัดนก โดยความรู้ที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

< Previous   Next >