Home arrow News arrow สนอ.รุกชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน
สนอ.รุกชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2008

        รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กองควบคุมโรค สำนักอนามัย จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่ เพื่อให้วัคซีนแก่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และหญิงมีครรภ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ชุมชนก่อสร้าง ชุมชนพลัดถิ่น และชุมชนใต้สะพาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ อันจะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน

         สำหรับการให้วัคซีนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีในครั้งนี้ เป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม วัณโรค ตับอักเสบบี ไข้สมองอักเสบชนิดเจอี ซึ่งความรุนแรงของโรคอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หรือไข้สันหลังอักเสบเป็นโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตที่แขนหรือขา ซึ่งอาจเกิดความพิการไปตลอดชีวิต ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งกาย-ใจ นอกจากนี้ยังให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักให้หญิงมีครรภ์ อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 เมษายน 2551 และครั้งที่ 3 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2551

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 13/2/2008

< Previous   Next >