Home arrow News arrow มก.สร้างแบบจำลองหวัดนกกลายพันธุ์
มก.สร้างแบบจำลองหวัดนกกลายพันธุ์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2008

       

Image

 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างแบบจำลองรหัสพันธุกรรมไวรัสหวัดนก สำหรับตรวจสอบเชื้อหวัดนกกลายพันธุ์ ทดสอบความแม่นยำใกล้เคียงห้องปฏิบัติการ 90% ช่วยนักวิจัยควบคุมสถานการณ์ ที่อาจแพร่จากสัตว์สู่คนได้ทันท่วงที

ดร.จักร แสงมา หัวหน้าหน่วยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการกลายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดนก เพื่อช่วยคัดกรองเชื้อไวรัสที่มีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ และหากพบเชื้อที่ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง ก็จะส่งไปตรวจยืนยันผลในระดับห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้การติดตามและเฝ้าระวังไวรัสหวัดนกกลายพันธุ์ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดนก ต้องดูโครงสร้างทางพันธุกรรม รวมทั้งลักษณะของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่ เนื่องจากโดยธรรมชาติไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยู่แล้วไม่มากก็น้อย ดังนั้น การตรวจสอบการกลายพันธุ์และติดต่อการแพร่สู่คน ก็จะนำดีเอ็นเอไปเพิ่มจำนวนด้วยเทคโนโลยีการโคลน จากนั้นก็นำโปรตีนที่ได้จากการโคลนไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ

"แม้ว่าการตรวจในห้องปฏิบัติการเป็นวิธีที่นิยมใช้และได้ผลน่าเชื่อถือ แต่หากมีไวรัสหลายตัวที่มีแนวโน้มจะกลายพันธุ์ นักวิจัยอาจจะทำการตรวจพิสูจน์ไม่ทัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์การกลายพันธุ์และวิเคราะห์ลักษณะการจับของไวรัสกับตัวรับในเซลล์มนุษย์" ดร.จักร กล่าว

แบบจำลองไวรัสหวัดนกกลายพันธุ์นี้ อาศัยรหัสพันธุกรรมของไวรัสหวัดนกมาสร้างเป็นแบบจำลองโครงสร้างทางพันธุกรรมในคอมพิวเตอร์ สำหรับศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลไวรัสชนิดเดียวกันในอดีต จากนั้นจำลองเซลล์ของมนุษย์ลงไป และสร้างสถานการณ์ดูลักษณะการจับของไวรัสกับตัวรับของเซลล์มนุษย์

“ข้อมูลรหัสพันธุกรรมที่ใช้ในแบบจำลองนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และหลังจากที่นำผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองไปเทียบกับผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ พบค่าความใกล้เคียงมากกว่า 90%” ดร.จักร กล่าว

การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสหวัดนกโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้ ต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือนต่อการวิเคราะห์เชื้อไวรัส 20 สายพันธุ์ แต่สามารถทำได้เร็วกว่านี้หากใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบระหว่างห้องปฏิบัติการกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไม่มาก แต่ก็ช่วยร่นเวลาคัดกรองหากต้องตรวจสอบเชื้อไวรัสจำนวนมาก ทำให้สามารถเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ที่อาจแพร่ระบาดได้ทันท่วงที

ปัจจุบันโครงการวิจัยและพัฒนาแบบจำลองไวรัสหวัดนกกลายพันธุ์อยู่ในช่วงเริ่มต้น ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ระยะทุน 2 ปีเริ่มเมื่อปลายปี 2550 นอกจากนี้ทีมวิจัยจะพัฒนาต่อโดยวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสหวัดนก ที่ยังไม่ได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ขณะเดียวกันก็จะปรับปรุงแบบจำลองให้สามารถวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น โดยปรับเปลี่ยนตัวแปรในการคำนวณต่อไป

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Last Updated ( จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2008 )
< Previous   Next >