Home arrow News arrow มท.เห็นชอบใช้ "หวัดนก" จำลองสถานการณ์ซ้อมรับภัยพิบัติ
มท.เห็นชอบใช้ "หวัดนก" จำลองสถานการณ์ซ้อมรับภัยพิบัติ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2008

นพ.ศุภมิตร ชุณสุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลัง

จากประเทศไทยตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกเอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกตั้งแต่ปี 2546 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ยังพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประปรายโดยเฉพาะในหน้าหนาว ในทางระบาดวิทยาถือว่าโรคไข้หวัดนกกลายเป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักถึงการป้องกันโรคนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในกลุ่มเกษตรกร ส่วนประชาชนควรดูแลตนเองให้ปลอดภัย เช่น การไม่สัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย การล้างมือ การกำจัดซากสัตว์อย่างถูกวิธี เด็กๆ ไม่เล่นกับเป็ดไก่ป่วย การเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

        นอกจากนี้ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมนำโรคไข้หวัดนกเป็นสถานการณ์จำลองซ้อมรับภัยพิบัติหรือภัยสาธารณะระดับชาติ ซึ่งปีที่แล้ว ทาง ปภ.ใช้การจำลองคลื่นสึนามิใน

การซ้อมรับภัยพิบัติ ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมโรคยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก ปภ.ก่อน

        อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการคือ การซ้อมแผนรับมือไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในระดับประเทศ ซึ่งต้องรอการตั้งรัฐบาลใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจะมีการทบทวนคณะกรรมการไข้หวัดนกระดับชาติด้วย

 

ที่มา วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

< Previous   Next >