Home arrow News arrow นักวิจัยไขปริศนาหวัดนกในคน อิงฐานความรู้จากสัตว์ทดลอง
นักวิจัยไขปริศนาหวัดนกในคน อิงฐานความรู้จากสัตว์ทดลอง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 30 มกราคม 2008

        นักวิจัยระบุความสำคัญของสัตว์ทดลองช่วยไขปริศนาเชื้อหวัดนก ระบุตัวเฟอร์เร็ทเหมาะศึกษาปฏิกิริยาระบบทางเดินหายใจหลังรับเชื้อ หนูเหมาะดูการตอบสนองต่อวัคซีนหรือยา

        รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดเผยว่า หลังจากตรวจพบไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเมื่อ 4 ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ ทั้งค้นหาตัวการแพร่เชื้อ กลไกติดต่อจากสัตว์สู่คนและผลกระทบของไวรัสเอช 5 เอ็น 1 ต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

งานวิจัยส่วนใหญ่มีการศึกษากับสิ่งมีชีวิต เช่น นก ไก่และเฟอร์เร็ท ซึ่งเป็นสัตว์คล้ายพังพอน เพื่อให้ได้คำตอบว่า สัตว์แต่ละชนิดได้รับเชื้อในปริมาณเท่าไร ถึงจะนำไปสู่แพร่เชื้อและตาย แต่สิ่งมีชีวิตที่ศูนย์ไบโอเทคต้องการข้อมูลอย่างละเอียดคือ นกปากห่าง ซึ่งมีการติดเชื้อไข้หวัดนกอยู่ในธรรมชาติ จึงต้องการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ว่า นกเหล่านี้เป็นตัวการแพร่เชื้อหรือไม่ โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยมหิดลไปค้นหาคำตอบ

        นักวิจัยยังศึกษาเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจในคน เพื่อดูลักษณะการรับเชื้อหวัดนก และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อระบบทางเดินหายใจ แม้ที่ผ่านมาจะมีผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการ แต่กลไกของร่างกายไม่ได้มีเพียงเยื่อบุทางเดินหายใจ ยังมีเส้นเลือดที่อยู่ด้านล่างเยื่อบุ และอวัยวะอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่สามารถทดสอบได้ในระดับห้องปฏิบัติการ จึงต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากสัตว์ทดลอง

        ข้อมูลหวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ จะช่วยในการเลือกใช้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับโครงงานวิจัย เช่น หากต้องการข้อมูลเยื่อบุทางเดินหายใจของมนุษย์หลังติดเชื้อ ก็ทำการศึกษากับตัวเฟอร์เร็ท หรือหากต้องการศึกษาการตอบสนองต่อเชื้อที่เป็นข้อมูลผลิตวัคซีนหรือยา ก็ต้องเลือกใช้หนูในการศึกษา เป็นต้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >