Home arrow News arrow หมอศิริราชสานพระปณิธาน ส่งชุดตรวจโรคช่วยเพื่อนบ้าน
หมอศิริราชสานพระปณิธาน ส่งชุดตรวจโรคช่วยเพื่อนบ้าน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 10 มกราคม 2008

        กองทุนวิจัยโรคติดเชื้อดื้อยาศิริราช สานต่อพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ให้ประเทศเพื่อนบ้านที่เผชิญปัญหาโรคติดเชื้อ เผยทรงพระราชทานทุนทรัพย์หนุนพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาแบบรู้ผลเร็ว เพิ่มอัตรารอดชีวิตให้ผู้ป่วย
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ แพทย์สาขาราและมัยโคแบคทีเรีย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า หน่วยบริการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา โรงพยาบาลศิริราช ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบทราบผลเร็ว โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาซึ่งช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

        โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับกองทุนวิจัยโรคติดเชื้อดื้อยา ศิริราชมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย

วัณโรคเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยใหม่ 80,000 - 100,000 คนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 10,000 คนต่อปี เป็นโรคที่ติดอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้ป่วย และเริ่มเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น เมื่อแพทย์พบเชื้อดื้อต่อยา ทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น

“ผู้ป่วยวัณโรคจะได้รับยา 4 ชนิดต่อเนื่องนาน 6 เดือน โอกาสหาย 95% แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งกินยาไม่สม่ำเสมอ หรือลดปริมาณยาด้วยตัวเอง ทำให้เชื้อโรคพัฒนาตัวเองให้ดื้อต่อยา จึงจำเป็นต้องใช้ยาชนิดใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งมีราคาสูง หากผู้ป่วยที่มีอาการดื้อยาไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที จะเสียชีวิตได้ภายใน 2 สัปดาห์” รศ.ดร.อังคณา กล่าว

ทีมวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจเชื้อวัณโรคขึ้น เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทำได้รวดเร็ว โดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค จากนั้นนำมาเพิ่มจำนวนในหลอดทดลอง เพื่อวัดผลการติดเชื้อที่มีโอกาสดื้อต่อยา วิธีดังกล่าวสามารถวินิจฉัยผลตรวจได้รวดเร็ว หรือใช้เวลาเพียง 1-2 วัน จากเดิมที่ใช้วิธีการเพาะแยกเชื้อ และทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ซึ่งใช้เวลานานประมาณ 1 เดือนจึงจะทราบผล เนื่องจากเชื้อต้องอาศัยระยะเวลาในการแบ่งตัว

ปัจจุบันชุดตรวจดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต 80 ชุดตัวอย่างต่อสัปดาห์ ต้นทุนชุดละ 250 บาท ขณะที่ชุดตรวจนำเข้าราคาชุดละ 1,000-2,000 บาท ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อวัณโรคและมัยโคแบคทีเรียแบบทราบผลเร็ว (TB Fast Track Service Unit) ที่ผ่านมานักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว ส่งตัวอย่างเชื้อมาตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นรายกรณี โดยเป็นไปตามพระประสงค์ ที่ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการไปยังประเทศใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาโรคติดเชื้อแต่ขาดเทคโนโลยีในการรักษา

ต่อจากนี้หน่วยวิจัยจะสานต่อพระปณิธาน โดยหาทุนเพื่อพัฒนางานป้องกันปัญหาเชื้อวัณโรคเชิงรุกมากขึ้น แต่จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากโรคดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น ผู้ติดเชื้ออื่นๆ เช่น ไวรัสเอชไอวี จึงมีโอกาสสูงเป็นวัณโรคแทรกซ้อน ทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หากไม่หาทางป้องกัน

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >