Home arrow Articles
Articles
Filter     Order     Display # 
 Date Item Title Author Hits
อังคาร, 28 ตุลาคม 2008 หัวใจคุณทำด้วยอะไร…….. (ตอนที่ 1) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 4627
เสาร์, 25 ตุลาคม 2008 ปรากฏการณ์ทางสมองของคนไทย (ส่วนมาก) : อาการคลื่นไส้ อาเจียน และสะอิดสะเอียน (Disgust) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 4711
เสาร์, 18 ตุลาคม 2008 อัจฉริยะ – ชั่วร้าย: คุณสมบัติทางสมองของบุรุษ/สตรีหลังฉาก ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 3758
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2008 ความฉลาดมาจากไหน?: ร่วมกันค้นหาที่มาของความฉลาด พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 3491
พุธ, 08 ตุลาคม 2008 อาหารและการปนเปื้อน : ภัยสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัว พญ. จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 3934
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2008 ช่องว่างที่ยังกว้างระหว่างแพทย์กับสังคมไทย.... ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 4627
พุธ, 01 ตุลาคม 2008 อิทธิพลของธุรกิจเวชภัณฑ์และอคติในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย... พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4352
พุธ, 24 กันยายน 2008 จุดประกายสมองด้วยแสงสี: ศาสตร์ผสมผสานระหว่างทัศนศาสตร์และพันธุวิศวกรรมกับ พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 3717
พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2008 นักการเมือง (ไทย)-สมองที่น่าศึกษา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 3942
พฤหัสบดี, 18 กันยายน 2008 บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไวรัส Influenza และการเกิดภาวะ Encephalitis lethargica พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 6330
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2008 มลภาวะทางอากาศกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4569
พุธ, 03 กันยายน 2008 ประสาทชีววิทยาของการเกิดความเชื่อใจ พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4001
ศุกร์, 29 สิงหาคม 2008 …..แล้วเราก็ไม่เข้าใจกัน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 3307
พุธ, 27 สิงหาคม 2008 ศาสตร์แห่งเซลล์ต้นกำเนิดสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก: พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4462
พุธ, 20 สิงหาคม 2008 อะไร ? คือสาเหตุของโรคไมเกรน พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4042
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2008 โด๊ปยาเป็นกำ….ก็ไม่รอด ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 3649
อังคาร, 12 สิงหาคม 2008 กฎหมายป้องกันการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมในทางกีดกันสิทธิบุคคล พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 4024
จันทร์, 04 สิงหาคม 2008 เยาวชนจีน : พัฒนาการท่ามกลางหมอกควันมลพิษ พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 18358
พุธ, 30 กรกฎาคม 2008 Image Quiz นพ. ประสิทธิ เผ่าทองคำ 3265
จันทร์, 28 กรกฎาคม 2008 เมื่อโลกต้องเผชิญวิกฤตการณ์ขาดแคลนนํ้า พญ. จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 3888
ศุกร์, 25 กรกฎาคม 2008 EKG quiz นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม 3194
ศุกร์, 25 กรกฎาคม 2008 ภาวะอินซูลินในเบาหวาน นพ. รจิดา หาญตะล่อม & นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 3044
ศุกร์, 25 กรกฎาคม 2008 การวินิจฉัยและตัดสินใจให้การรักษา spontaneous bacterial peritonitis โดยอาศัยแถบตรวจ leukocyte ... นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงบุญ & นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 5961
จันทร์, 21 กรกฎาคม 2008 ประสาทวิทยาศาสตร์ที่แฝงในท่วงท่าของการเต้นรำ พญ. จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์ 3942
จันทร์, 07 กรกฎาคม 2008 ผลกระทบต่อสมอง เมื่อสัมผัสกับ Organic solvent เป็นเวลานาน Administrator 3910
พฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2008 โรค Myasthenia Gravis และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Administrator 3964
พฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2008 แนวทางใหม่ในการรักษาหลอดเลือดแข็งตัวและตีบตัน Administrator 3490
พฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2008 การซ่อมแซมสมองหลังป่วยจากอัมพฤกษ์ : กลไกในการฟื้นตัว (2) Administrator 3144
พฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2008 แนวทางในการแยกผู้ป่วยติดเชื้อระดับต่าง ๆ พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ 5425
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2008 ยา Rituximab ในโรค Multiple Sclerosis การศึกษา Phase I , 72 สัปดาห์, แบบเปิด Administrator 4512
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2008 การซ่อมแซมสมองหลังป่วยจากอัมพฤกษ์ : กลไกในการฟื้นตัว (1) Administrator 4464
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2008 Adenosine Antagonist มีประโยชน์จริงหรือ ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน Administrator 4011
พุธ, 07 พฤษภาคม 2008 หนทางการนำ stem cell จากการวิจัยมาสู่คนไข้ : ข้อดี ข้อเสีย และความน่ารังเกียจ Administrator 3374
อังคาร, 22 มกราคม 2008 โรคติดเชื้อที่แพร่จากลิงสู่คน พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา & ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 3771
อังคาร, 15 มกราคม 2008 พืชไร่ดัดแปลงพันธุกรรม กับสถานการณ์ล่าสุดทั่วโลก ผศ.ดร. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 3490
อังคาร, 15 มกราคม 2008 ความเสี่ยง : พืชไร่จีเอ็มจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ ผศ.ดร. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 3805
อังคาร, 15 มกราคม 2008 Staying Active and Drinking Moderately Is Key to a Long Life Administrator 13157
ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2007 คำแนะนำในการค้นหาและแนวทางการวินิจฉัย ภาวะสมองอักเสบ (Guideline encephalitis revised,2007) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ & ดร.สุภาภรณ์ 8240
อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2007 คุณรู้จักดีหรือยัง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 4512
พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2007 "ไข้เลือดออกเดงกี่" โรคร้ายที่ต้องควบคุม Administrator 4359
พุธ, 10 ตุลาคม 2007 มันอยู่ในสมอง Administrator 4915
พุธ, 19 กันยายน 2007 ภัยแฝงของอาหารเสริม วิตามิน และสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรอง พญ. อภิญญ์เพ็ญ สาระยา & ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 4673
ศุกร์, 10 สิงหาคม 2007 ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง Administrator 5625
พฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2007 รายงานผู้ป่วยโรคสมองอักเสบที่ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองได้รับการปรึกษา ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Administrator 4818
พฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2007 ข้อเท็จจริงจากบุคลากรทางการแพทย์ต่อยาต้านไวรัสเอดส์จีพีโอเวียร์ Administrator 4132
พฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2007 "กว่าจะเป็น...โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่" Administrator 4601
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007 การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาในประเทศไทย : ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมีการควบคุม ? Administrator 7071
จันทร์, 25 มิถุนายน 2007 ข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเอดส์ GPO-vir ผลิตโดย องค์การเภสัชกรรม Administrator 8144
ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007 โรคไข้กาฬหลังแอ่น พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา & ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 6559
ศุกร์, 30 มีนาคม 2007 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Herpes Virus Simiae (B Virus) Administrator 5335
 
<< Start < Previous 61 62 63 64 65 66 67 Next > End >>
Results 3251 - 3300 of 3330