Home
Home
จ.บุรีรัมย์เร่งให้อปท.ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

 

        จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หลังพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วถึง 2 ราย

Last Updated ( อังคาร, 03 กรกฎาคม 2007 )
Read more...
สคร.5 เตือนมือสะอาดป้องกันการติดเชื้อ Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

        นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสำคัญมีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค โรคซาร์ส และไข้หวัดนก ซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อโดยการไอ / จามรดกัน หรือจากการสัมผัส เช่น ของเล่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กล่าวอีกว่า ในการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งทำได้ง่าย ๆ โดยการล้างมือบ่อย ๆ หลังไอ / จาม ก่อนรับประทานอาหาร และหลังสัมผัสผู้ป่วยควรใช้ผ้าปิดปาก / ปิดจมูก เวลาไอหรือจาม และที่สำคัญคือ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชน

Read more...
การรณรงค์ฉุกเฉินเพื่อให้วัคซีนป้องกันโปลีโอในบังกลาเทศเสร็จสิ้นลงแล้ว Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

 

        การเร่งรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโปลีโอแก่เด็กประมาณ 2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ทางใต้ของบังกลาเทศใกล้พรมแดนพม่าเสร็จสิ้นลงแล้ว การรณรงค์ฉุกเฉินดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เด็กติดเชื้อโปลีโอชาวพม่า 1 คน เดินทางไปยังเมืองท่าจิตตะกอง และคอกซ์บาซาร์ เพื่อรักษาอาการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกรงกันว่าเด็กอาจจะแพร่กระจายเชื้อระหว่างที่อยู่ในบังกลาเทศ ส่วนที่พม่า ก็มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วย หลังพบเด็กติดเชื้อ 2 คนใกล้พรมแดนบังกลาเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้งบังกลาเทศและพม่าได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคโปลิโอแล้วเมื่อปี 2543 .

Read more...
เตือนอันตรายไข้เลือดออกระบาด ไข้สูงไม่ทราบเหตุต้องรีบพบหมอ Print
User Rating: / 1
News - News
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

        ดร.พรพรรณ วรสีหะ รัตนอมร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ออกโรงเตือนบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อย ทำให้มีน้ำขังตามที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงกว่าช่วงอื่นๆของปี 

Read more...
สธ.เตือนถึงตาย โรคคุชชิ่งซินโดรม พวกหาซื้อกินเอง ทั้งยาหม้อ-ยาชุด Print
User Rating: / 1
News - News
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นพ.มรกต กรเกษม รมว.กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารสเตียรอยด์ ว่า สธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ศึกษาความชุกของปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยได้สำรวจผู้ป่วยอายุ 15ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม ของโรงพยาบาล 10 แห่ง ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน2547 รวม 8,876 ราย พบว่าผู้ป่วย 1,985ราย มีประวัติ หรืออาการแสดงที่บ่งชี้ว่าน่าจะเคยใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปนมาก่อน ในจำนวนนี้ร้อยละ62 หรือ 1,258ราย ซื้อยามาใช้เองถึง 1,534ครั้ง โดยยาที่นิยมใช้มากที่สุดได้แก่ ยาชุด 404ครั้ง รองลงมาเป็นยาหม้อ 361ครั้งและยาลูกกลอน 334ครั้ง สำหรับปริมาณที่ใช้โดยเฉลี่ย ยาชุดใช้วันละ 4 ชุด ยาหม้อกินวันละ 2 แก้ว ส่วนยาลูกกลอนกินวันละ 3 เม็ด ระยะเวลาใช้ยามีตั้งแต่ 1 วันจนถึง 600 เดือน

Read more...
ศรีสะเกษพบผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงกว่า 600 รายแล้ว Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

       

       

        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี รายงานสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 มิ.ย.50 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 609 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 42.10 ต่อแสนประชากร จากเดิมมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพียง 330 รายเท่านั้น และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่ อ.ขุขันธ์ โดย จ.ศรีสะเกษ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Last Updated ( ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007 )
Read more...
บุรีรัมย์พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว 2 ราย Print
User Rating: / 1
News - News
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007
        ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - บุรีรัมย์พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว 2 ราย หลังถูกสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนกัด และไปพบแพทย์ล่าช้า ขณะที่ สสจ.เร่งประสานทุก อบต.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข และแมวที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว   
      
Read more...
ข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเอดส์ GPO-vir ผลิตโดย องค์การเภสัชกรรม Print
User Rating: / 5
Articles - Articles
จันทร์, 25 มิถุนายน 2007

ข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเอดส์  GPO-VIR ผลิตโดย องค์การเภสัชกรรม PDF Download

 

ศ.นพ. ประพันธ์ ภานุภาค

ศูนย์โรคเอดส์ สภากาชาดไทย

โรคไข้กาฬหลังแอ่น Print
User Rating: / 3
Articles - Articles
ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007

 

 

โรคไข้กาฬหลังแอ่น  PDF Download

Last Updated ( อาทิตย์, 20 กันยายน 2009 )
Read more...
<< Start < Previous 351 352 353 354 355 Next > End >>

Results 5296 - 5310 of 5315