Home
Home
หน้าฝนเตือนเกษตรกรระวังติดเชื้อฉี่หนู Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2007

 

เลย - สาธารณสุขจังหวัดเลย เตือนเกษตรกรระมัดระวังติดเชื่อฉี่หนูขณะลงทำไร่ไถนาพบอาการผิดปกติรีบส่งโรงพยาบาล เผยโรคฉี่หนูอันตรายถึงตายได้  

Last Updated ( ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2007 )
Read more...
เตือนประชาชนระวังไข้นรก แนะร่วมป้องกันก่อนเกิดเหตุ Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2007

 

 

 

       นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า ในขณะนี้ทั่วพื้นที่กทม.มีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหลายจุด ซึ่งสนอ.ห่วงใยประชาชนเนื่องจากเมื่อมีน้ำท่วมขังสิ่งหนึ่งที่มักจะตามมา คือ โรคติดต่อที่มาจากน้ำ อาทิ น้ำกัดเท้า รวมถึงโรคไข้เลือดออกที่ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ และถือเป็นปัญหาสาธารณสุขต้องเร่งแก้ไขและควบคุมโดยเร็ว ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัส 2 ชนิด คือ เด็งกี่ กับ ชิกุนคุนยา โดยมียุงลาย เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ออกหากินในเวลากลางวัน ยุงลายชนิดนี้ ชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งๆ และหลุมที่มีน้ำขัง หรือจานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กทม.ได้กำชับให้แต่ละเขตได้ออกตรวจตรา และฉีดพ่นสารเคมีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวแล้ว

Read more...
กรมปศุสัตว์เร่งเฝ้าระวังไข้หวัดนกช่วงหน้าฝน Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2007
       เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายภิรมย์ ศรีจันทร์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการคงอยู่และเจริญของเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีโครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray) ครั้งที่ 2/2550 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2550 ในพื้นที่ 31 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร โดยให้ดำเนินการเฉพาะการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกทางอาการ (Active Clinical Surveillance) หรือเอกซเรย์ โดยใช้วิธีเคาะประตูบ้าน เน้นการใช้เครือข่ายการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับพื้นที่ในการสอบถามอาการสัตว์ปีกป่วยตาย หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติเข้าข่ายโรคไข้หวัดนกให้ดำเนินการเพื่อควบคุมโรคทันทีตามมาตรการที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยไม่ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Read more...
"มะกัน" ทำใจดีเสนอระบบ "sms-เน็ต" เฝ้าระวังหวัดนกให้ไทย Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2007

 

 

 

       “มะกัน” เสนอช่วยสร้างเครือข่ายป้องกัน "ไข้หวัดนก" ในไทย ชู "เอสเอ็มเอส เทมเพลต" และหน้าเว็บรายงานการเฝ้าติดตาม ชี้ใช้ได้ผลมาแล้วในหลายประเทศ ฝ่ายไทยจัดเวทีศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือก่อนได้ข้อสรุป เผยเทคโนโลยีที่เสนอใกล้เคียงกับของไทยที่มีอยู่ แต่ยังก็น่าจะปรับมาประยุกต์ใช้ได้    
      

Read more...
หมอมงคล โชว์แนวคิดเข้าตา WHO เสนอระบบแบ่งปันเชื้อไวรัสหวัดนกที่เท่าเทียม Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2007

 

 

      

       องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทย ทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานประโยชน์ให้ประเทศที่ส่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก เพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ลงตัวอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ และไทยมีแผนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบทูอินวัน ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์อินโดและสายพันธุ์ไทย หลังมีโรงงานผลิตในประเทศแล้ว
      

Read more...
คณะเภสัช 12 แห่งหนุนสู้ซีแอล Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2007
      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการอภิปรายเรื่อง"การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (CL) : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม" โดยมี รศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
Read more...
International Symposium on Avian Influenza : Integration from Knowledge to Control Print
User Rating: / 0
News - News
พุธ, 16 พฤษภาคม 2007

 

 

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน International Symposium on Avian Influenza : Integration from Knowledge to Control

Last Updated ( พุธ, 16 พฤษภาคม 2007 )
Read more...
ทั่วโลกหนุนไทยทำซีแอล Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 15 พฤษภาคม 2007
โพสต์ทูเดย์ — องค์กรเครือข่ายระดับโลกยกไทยเป็นแบบอย่างสู้บริษัท

นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 60 ที่สวิตเซอร์แลนด์ ว่ากลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาสังคมระดับโลก องค์กรเครือข่ายโลกที่ 3 (Third World Network) ประกอบด้วย องค์กรออกแฟม องค์กรเพื่อความปลอดภัยของเด็กหรือเอสซีเอฟและองค์กรเอ็มเอสเอฟหรือองค์กรหมอไร้พรมแดน องค์กรเคอีไอและองค์กรเอกชนในเยอรมนี อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบราซิล ได้ร่วมหารือกับคณะของไทยเนื่องจากสนใจการบังคับใช้สิทธิเหนือ สิทธิบัตร (ซีแอล) ของไทยเป็นกรณีพิเศษ
Read more...
ข้อมูลความจริง ๑๐ ประเด็นร้อน การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร ๓ รายการ ในประเทศไทย Print
User Rating: / 2
Articles - Articles
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2007

ข้อมูลความจริง ๑๐ ประเด็นร้อน  การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร ๓ รายการ ในประเทศไทย PDF Download 

 

โดยกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Last Updated ( พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2007 )
<< Start < Previous 341 342 343 344 345 346 347 348 349 Next > End >>

Results 5221 - 5229 of 5229