Home
Home
หมอ3รพ.เตือน"สเต็มเซลล์" โฆษณาเว่อร์ผลรักษาไม่ชัด Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 17 กรกฎาคม 2007

แพทย์"จุฬาฯ"เตือน"สเต็มเซลล์" อย่าโฆษณาเกินจริง ควักจ่ายเป็นล้านแต่ไม่มีรายงานผลรักษาที่ได้ผลชัดเจน ชี้สหรัฐใช้รักษาโรคหัวใจยังมีผู้เสียชีวิต รามาฯเตือนใช้สเต็มเซลล์รกแกะรักษาผิวผิดจรรยาแพทย์ แพทย์ศิริราชให้ สธ.เข้าคุม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าหน่วยอนูชีววิทยา นพ.ดร.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าหน่วยสเต็มเซลล์ และ ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนเรียกร้องให้หน่วยงานแพทย์ต่างๆ รวมไปถึงโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตระหนักเรื่องการใช้เซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ (stem cell) ในประเทศไทย ให้เกิดความรัดกุม เพราะขณะนี้มีการเอาสเต็มเซลล์ไปรักษาโรคต่างๆ โดยที่ยังไม่มีการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และยังไม่มีรายงานการรักษาที่ได้ผลชัดเจนจากที่ใดๆ ทำให้คนไข้ต้องจ่ายเงินรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์ในราคาสูงนับล้านบาทแต่ไม่ได้ผล

Read more...
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาในประเทศไทย : ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมีการควบคุม ? Print
User Rating: / 1
Articles - Articles
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

 

โดย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์   อินทรกำธรชัย
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์  มุทิรางกูร
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา
นพ.ดร.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  PDF Download

Last Updated ( จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007 )
Read more...
แพทย์จุฬาฯจี้แพทย์สภาคุมรพ.ใช้เสต็มเซลล์อวดอ้างเกินจริง Print
User Rating: / 1
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

       

 

        กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :      ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าหน่วยอนูชีววิทยา นพ.ดร.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าหน่วยสเต็มเซล และ ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา คณะแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแสดงจุดยืน เรียกร้องให้หน่วยงานแพทย์ต่างๆรวมไปถึงโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความตระหนักเรื่องการใช้เซลต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์(stem cell) ในประเทศไทย ให้เกิดความรัดกุม เพราะขณะนี้มีการเอาสเต็มเซลไปรักษาโรคต่างๆโดยที่ยังไม่มีการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และยังไม่มีรายงานการรักษาที่ได้ผลชัดเจนจากที่ใดๆ ทำให้คนไข้ต้องจ่ายเงินรักษาโดยใช้สเต็มเซลในราคาสูงนับล้านๆบาทแต่ไม่ได้ผล

Last Updated ( จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007 )
Read more...
"หมอมงคล" ยืนยันผู้ป่วยที่เสียชีวิต จ.พิจิตร ไม่ติดเชื้อหวัดนก Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007
        นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารรสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายวิเชียร บุญรักษา อายุ 41 ปี ชาวบ้าน ต.ย่านยาว จ.พิจิตร ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากเข้ารักษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 โดยระบุว่า ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดนก
Read more...
"ฮู"รับรองศูนย์ไข้หวัดใหญ่ Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

        ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขสอบผ่านประเมินศักยภาพการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่-หวัดนกจากองค์การอนามัยโลก เข้าขั้นมาตรฐานสากล เฝ้าระวังภัยป้องกันระบาดใหญ่
        น.พ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่เฝ้าและเตือนภัยการระบาดของโรคติดต่อได้จัดทำโครงการประเมินศักยภาพการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติของไทยเป็นหนึ่งใน 53 ประเทศ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของอนามัยโลก

Read more...
สธ.คุมเข้มโรคมือเท้าปาก Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007
       

         น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก หลังมีรายงานว่าเด็กนักเรียนในกทม.ย่านลาดพร้าว ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) และทางโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า สำนักระบาดวิทยารายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.จนถึงขณะนี้ พบผู้ป่วย 1,131 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 2 เท่าตัว โดยพบมากที่ภาคใต้ 399 ราย รองลงมาคือภาคกลาง 371 ราย มากที่สุดในกทม.191 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 187 ราย และภาคเหนือ 184 ราย ส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักพบในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก และได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศป้องกันโรค โดยดูแลความสะอาดสถานที่ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็กต้องล้างมือทุกครั้งก่อนเตรียมอาหาร เมื่อพบเด็กมีไข้ มีผื่นขึ้นตามตัว มีตุ่มใสขึ้นที่ปาก มือ หรือเท้า ให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ทันที

Last Updated ( จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007 )
Read more...
สธ.ผุดศูนย์ปราบมาลาเรีย25แห่ง Print
User Rating: / 3
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

 

สธ.ผุดศูนย์ปราบมาลาเรีย25แห่ง

        นพ.มรกต กรเกษม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังจากการเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานมาลาเรีย ที่อ.ปางมะผ้า ว่า มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและมักพบบริเวณชนบท ป่าเขา โดยยุงจะชุกชุมมากในช่วงฤดูฝน สถานการณ์มาลาเรียทั่วประเทศในปี 2548 พบผู้ป่วยมาลาเรีย 27,381 ราย ปี 2549 พบผู้ป่วย 30,338 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมาลาเรียกระจายอยู่ในบริเวณ 30 จังหวัดชายแดน 27,544 รายคิดเป็นร้อยละ 91 มากที่สุดในจังหวัดที่อยู่ชายแดนไทย-พม่า รองลงมาคือกัมพูชา โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 2549 พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 2,411 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ซึ่งพบ 1,650 ราย มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดตาก ยะลา เนื่องจากไม่มีจุดผ่านแดนถาวร ชาวพม่าเดินทางเข้ามาได้สะดวก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่องานควบคุมวัณโรค และโรคเอดส์มาก ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจำนวนมากในประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประชากรด้อยโอกาสบริเวณชายแดน อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตและความมั่นคงของโลกได้

Last Updated ( จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007 )
Read more...
โรคลึกลับโผล่บังกลาเทศ Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

        เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบังกลาเทศกำลังสอบสวนหาสาเหตุของโรคลึกลับที่ทำให้นักเรียนและครูเกือบ 100 คน ที่โรงเรียนและวิทยาลัยในเขตนาร์ซิงค์ ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกของกรุงธาการาว 30 กิโลเมตร หมดสติและถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการโกลาหล

        ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนครูมากกว่า 100 ราย จากโรงเรียนและวิทยาลัยอาเดียบัด อิสลาเมีย มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ และชัก ก่อนที่จะหมดสติและถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากกองทัพต้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของโรคลึกลับดังกล่าวในบริเวณโรงเรียนและวิทยาลัย โดยมีการตรวจหาสาเหตุและเก็บข้อมูลทั้งจากในห้องเรียนและจากการสอบถามผู้ป่วย

Read more...
พิจิตรสอบด่วน เซียนไก่ชนดับ หวั่นหวัดนกฟื้น Print
User Rating: / 0
News - News
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2007

        เมื่อวันที่ 15 ก.ค. น.พ.ประจักษ์ วัฒนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ทางร.พ.พิจิตรรับผู้ป่วยต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อไข้หวัดนกที่ส่งต่อมาจากร.พ.สามง่าม 1 ราย คือนายวิชียร บุญรักษา อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร แพทย์ได้รับตัวผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. เนื่องจากมีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ เหนื่อย หอบ ปอดบวม และมีประวัติสัมผัสไก่ชนโดยข้างบ้านซึ่งเป็นบ้านพี่ชายได้เลี้ยงไก่ชนและเปิดเป็นสนามประลองไก่กว่า 70 ตัว โดยแพทย์ได้เจาะตัวอย่างเลือดและเก็บเสมหะของผู้ป่วยดังกล่าวส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9 พิษณุโลก จะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้

Read more...
<< Start < Previous 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 Next > End >>

Results 4876 - 4890 of 4944

หมอดื้อ

Login

Interesting Articles

Who's Online

We have 636 guests online

Statistics (since March, 2007)

Members: 28653
News: 8711
WebLinks: 15
Visitors: 37623459

 Powered by 

Biotec

TRF

 

Recommended Links

World Health Organization
กรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรค
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Thai-ai-database.org
www.soonak.com
Flu 2009 Thailand

Syndicate