Home
Home
เตือนโรคมือเท้าปากระบาดในเด็กช่วงเปิดเทอม Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017
   นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โรคมือเท้าปาก มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กและชั้นอนุบาล เป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด ตามปกติแล้วโรคนี้ไม่ใช่โรคที่มีความรุนแรง มักป่วยประมาณ 7 – 10 วัน และหายได้เอง แต่ก็มีไวรัสบางชนิดที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ เตือนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่มีเด็กชั้นอนุบาล ควรมีการคัดกรองเด็กป่วย ได้แก่ เด็กที่มีไข้ หรือเด็กที่มีผื่นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือมีแผลในปาก ให้กลับไปพักที่บ้านหรือไปโรงพยาบาลจนกว่าอาการจะหายดี เพราะอาจติดต่อกันได้ โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ แต่เป็นการรักษาตามอาการ หากพบว่าเด็กมีอาการซึม อ่อนแรง ชัก กระตุก เดินเซ หอบ อาเจียน ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน
Read more...
ไวรัสอีโบลาระบาดในคองโก เสียชีวิต 1 คน Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017
     รัฐมนตรีสาธารณสุขคองโก เปิดเผยว่า โรคอีโบลากลับมาระบาดทางตอนเหนือของคองโกอีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 1 คน จากไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีร์ และมีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอีก 9 คน 
Read more...
ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ช่วยวินิจฉัย "วัณโรคดื้อยา" ได้เร็วใน 2 วัน Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017
   สธ.ร่วมญี่ปุ่นนำเทคโนโลยีพันธุศาสตร์การแพทย์ ช่วยวินิจฉัย "วัณโรค" เร็วขึ้น รู้ผลวัณโรคดื้อยาใน 2 วันจากเดิม 5 สัปดาห์ เผยญี่ปุ่นประกาศวัณโรคเป็นโรคติดต่อตามกฎหมาย ช่วยลดอุบัติการณ์เกิดโรคได้มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
Read more...
ชีวิตคนไทยมากกว่า 40 ล้านคน.....ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข คนในระบบสาธารณสุขทำงานด้วยหัวใจสลาย Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 07 พฤษภาคม 2017

เผยแพร่ 07 พ.ค.2560 ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/933230

โดย หมอดื้อ

เกี่ยวกับการทำงาน หลักการของระบบสุขภาพ และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งขณะนี้เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเดียว ที่สร้างกฎ และไม่มีการปรับแก้ เมื่อเห็นปัญหา และกลับขยายองค์กร ครอบประเทศ ประหนึ่งสามารถ นำทางชี้นำประเทศ แก้ไขปัญหา ช่วยคนยากคนจน หลักการดี แต่การปฏิบัติล้มเหลว  อ่านรายละเอียด PDF download 

ปศุสัตว์อ่างทองเร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017
 อ่างทอง - ปศุสัตว์อ่างทอง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามชุมชน หลังอากาศร้อนจัด หวั่นแพร่ระบาดเชื้อโรค เตือนผู้เลี้ยงให้สังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด
Read more...
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยถึงร้อยละ 73 Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017
    ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของประชาชนไทยที่เสีย        ชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองในปี 2559 มีอัตราตายสูงสุด 27,069 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 คน และโรคหลอดเลือดหัวใจ พบอัตราตาย 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถป้องกันหรือลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการตรวจร่างกายในผู้อายุ 15 ปีขึ้นไป พบโรคเบาหวาน 3.1 ล้านคน โดยในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 11,389 คน เฉลี่ยวันละ 32 คน ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในสังกัด 698,720 ครั้ง ค่ารักษาปีละเกือบ 4,000 ล้านบาท ปัญหาของโรคนี้หากควบคุมอาการไม่ได้ จะเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งเรื่องไตวาย เท้าเน่า ตาบอด โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองตามมาั้งนี้ การสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 ปี 2557 พบคนไทยมีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด พบมากถึง 14 ล้านคน ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ เลือดออกในสมอง สมองขาดเลือด หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว น้ำคั่งในปอด ไตวาย เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Read more...
สธ.เตือนไวรัสตับอักเสบบี-ซีเป็นภัยเงียบ คาดมีติดเชื้อแล้ว 4 ล้านคน Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017
      นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกเป็นห่วงสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ทุกประเทศตระหนักและร่วมควบคุมป้องกันโรค โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ, บี, ซี ,ดี, อี และจี ที่เป็นปัญหาทั่วโลกและในไทยคือชนิดบีและซี ทั้ง 2 ชนิด ติดต่อทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งทางเพศสัมพันธ์ และติดต่อจากแม่สู่ลูก ซึ่งติดต่อกันง่ายกว่าเชื้อเอชไอวีเพราะเชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายวัน ภัยเงียบหลังการติดเชื้อคือทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ คาดว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยประมาณ 400 ล้านราย เสียชีวิต 1.4 ล้านรายต่อปี ประมาณร้อยละ 48 เสียชีวิตจากชนิดซี รองลงร้อยละ 47 เสียชีวิตจากชนิดบี อัตราการตายสูงเป็นลำดับ 7 ของสาเหตุการตายทั่วโลก ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 3 ล้านคน และไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ประมาณ 1 ล้านคน
Read more...
สปสช ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข (สธ) อย่างไร Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 30 เมษายน 2017

เผยแพร่ ไทนรัฐ 30 เม.ย.2560 http://www.thairath.co.th/content/926477

 

นพ.อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์ FB Usah Pruttijirawong บรรยายเรื่องนี้ได้ชัดเจนดังต่อไปนี้  หากต่างคนต่างทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบจากรัฐจะไม่มีการทับซ้อนกัน
กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นหลักประกันค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้ประชาชน อ่านรายละเอียด PDF download
 

ไอเดียดี๊ดี “ฉลากยารูปภาพ” ตัวช่วยคนแก่ชอบกินยามั่ว Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017
 ปัญหาการหลงลืมของคนสูงวัย หรือผู้สูงอายุนั้นถือเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้ เพราะด้วยวัยและสังขารของร่างกาย ย่อมอ่อนล้าและเสื่อมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงวัยแล้วมีปัญเรื่องการทานยาผิดบ้างถูกบ้างมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ 
       
        ล่าสุด กลุ่มเภสัชกร พ.ระยอง จึงได้คิดค้นฉลากยาแบบใหม่ ด้วยการใช้รูปภาพเพื่อบอกการกินยาช่วยคนแก่กินยาถูกต้องเพิ่มขึ้นกว่า 90 % หลังพบปัญหาคนไข้อ่านหนังสือไม่ออก ใช้ยาไม่เป็น ทำยาที่แพทย์ให้ไปทานเหลือบาน
       
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 31 - 45 of 4863

หมอดื้อ

Login

Interesting Articles

Who's Online

We have 541 guests online

Statistics (since March, 2007)

Members: 23745
News: 8626
WebLinks: 15
Visitors: 35990781

 Powered by 

Biotec

TRF

 

Recommended Links

World Health Organization
กรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรค
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Thai-ai-database.org
www.soonak.com
Flu 2009 Thailand

Syndicate