Home
Home
รมต.วิทย์เยือนเวชศาสตร์นาโนญี่ปุ่น หวังต่อร่วมมือวิจัยสุขภาพและการแพทย์ Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018
รมต.วิทย์ พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) ของญี่ปุ่น หวังต่อยอดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์
Read more...
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 148 "แนะประชาชน...กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ...ด Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 148 "แนะประชาชน...กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ...ดื่มน้ำและกินน้ำแข็งที่สะอาด ป้องกันโรคอุจจาระร่วง"
Read more...
กรมควบคุมโรค เตือนกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงและป้องกันการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะ 5 มาตรการ “หลีก Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018
 กรมควบคุมโรค เตือนกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงและป้องกันการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะประชาชนใช้ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” และติดตามข่าวสารจากทางราชการอยู่เสมอ พร้อมสั่งการหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
Read more...
รมควบคุมโรค คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น แนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด Print
User Rating: / 0
News - News
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018
   กรมควบคุมโรค คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น หลังอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แนะผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ควรให้หยุดเรียนและรีบพบแพทย์ทันที รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันการรับเชื้อ   โรคไข้หวัดใหญ่
Read more...
ชงบัตรทองเพิ่ม 3 สิทธิเอดส์ ปลดล็อกค่าเอกซเรย์ปอด-ตรวจไต ช่วยรับยาต้านเร็วขึ้น พ่วงให้ยาป้องกันกลุ่ม Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เสนอ สปสช. พัฒนาสิทธิประโยชน์เอดส์ 3 เรื่อง หนุนทุก รพ. เอกซเรย์ปอด ตรวจไต ผู้รับการวินิจฉัยติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่ต้องส่งกลับหน่วยบริการต้นสังกัด เพิ่มโอกาสการรับยาต้านไวรัส ลดเจ็บป่วย ให้ยาเพร็พป้องกันติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ปรับหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจและให้ศูนย์บริการด้านเอดส์ภาคประชาสังคมเบิกจ่ายค่าตรวจได้
Read more...
ปลัด สธ.วอน ปชช.อย่าวิตก หลังมีข่าวพบหวัดนก H7N4 ใน ตปท Print
User Rating: / 0
News - News
อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข่าวที่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N4) ในต่างประเทศ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2549 จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก 
Read more...
การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 4) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 18 ก.พ.2561   https://www.thairath.co.th/content/1206792

 โดย หมอดื้อ

การบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างของหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมี ๓ หน่วยงานที่แยกกันอยู่ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแบ่งแยกงานที่ไม่ควรแยกออกจากกันก่อให้เกิดปัญหาการทำงานมากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการไม่ยอมแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ทำงานด้านการป้องกันโรคทราบ การประสานงานของหน่วยงานระหว่างกรมที่มีความล่าช้าและซับซ้อน การปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงสูงของหน่วยงานมีความรับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น  อ่านรายละเอียด PDF download

การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 2) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
เสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 4 ก.พ. 2561  https://www.thairath.co.th/content/1194543

โดยหมอดื้อ

 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประกอบด้วยประการที่หนึ่ง Sustainable Development Goals ของสหประชาติ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้  17 Goals และ 169 Targets โดยเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาพจะเป็นเป้าหมายที่ 3 โดยมี target ส่วนใหญ่เป็น target ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (มากกว่าด้านการรักษาพยาบาล) ประการที่สอง กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR) และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันและควบคุมโรค

อ่านรายละเอียด PDF download 

Last Updated ( อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018 )
การปฏิรูปประเทศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ตอนที่ 3) Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/content/1200787 11 ก.พ. 2661

โดยหมอดื้อ

ระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข ประเทศไทยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคครอบคลุมทั่วประเทศ มีจุดเด่นที่การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ โดยระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อเน้นระบบรายงาน การรายงานผลการตรวจเชื้อสาเหตุทางห้องปฏิบัติการ และการเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นระบบหลัก ในขณะที่ ระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์เน้นที่การเฝ้าระวังความชุกและอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี

อ่านรายละเอียด PDF download 

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 106 - 120 of 5066

หมอดื้อ

Login

Interesting Articles

Who's Online

We have 196 guests online

Statistics (since March, 2007)

Members: 31139
News: 8835
WebLinks: 15
Visitors: 38388344

 Powered by 

Biotec

TRF

 

Recommended Links

World Health Organization
กรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรค
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
Thai-ai-database.org
www.soonak.com
Flu 2009 Thailand

Syndicate