Home
แบบทดสอบสมองเสื่อม ไทยประกันชีวิต แบบทดสอบ ebola
Home
‘มือเท้าปาก’ระบาด ป่วย2หมื่น-ดับแล้ว1 สั่งจับตาชั้นอนุบาล Print
User Rating: / 0
News - News
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากที่มักจะพบในช่วงหน้าฝนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน เนื่องจากสภาพอากาศชื้น และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่าย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทุกจังหวัดในทุกกลุ่มอายุรวม 19,471 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบมากที่สุดคือ อายุ 1-3 ปี ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยทั้งหมด อายุต่ำสุดคือต่ำกว่า 28 วัน จำนวน 6 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคือ น่าน ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ในการเฝ้าระวังดูแลพื้นที่เสี่ยงสำคัญ คือศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้ปกครองดูแลความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก ให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้เด็กบ่อยๆ และให้ครูตรวจวัดไข้และตรวจมือเท้าเด็กทุกเช้า หากพบมีไข้ หรือมีตุ่มใสขึ้นที่มือ ในปาก ขอให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แยกเด็กออกจากเด็กทั่วไป และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาด และให้เด็กหยุดเรียนพักที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย
Read more...
คนไทยป่วยโรคระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น Print
User Rating: / 0
News - News
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
      คนไทยป่วยโรคระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น ชี้ มีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน ชาตามมือเท้า ให้รีบพบแพทย์ทันที ระบุ หากทิ้งไว้นาน หรือรักษาช้า อาจเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ แนะกินดีมีประโยชน์ ออกกำลังกาย ไม่เครียด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค 
Read more...
แฉฉีดสเต็มเซลล์เสริมสวย ไม่เจอเซลล์สักตัว แค่สารภูมิต้านทาน เสี่ยงก่อภูมิแพ้ถึงตาย Print
User Rating: / 0
News - News
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
นายกแพทยสภาแฉไทยโฆษณา “สเต็มเซลล์” เกินจริงเพียบ รักษาโรคที่ยังไม่รับรอง ตรวจพบใช้เสริมความงาม สารที่ฉีดไม่มีเซลล์แม้แต่ตัวเดียว ระบุเป็นแค่สารภูมิต้านทานในน้ำเหลือง เสี่ยงก่อภูมิแพ้ อาจถึงตาย บางส่วนอยู่ระหว่างทำวิจัยแต่อ้างรักษาพร้อมเก็บเงิน
Read more...
โลกใบเดียว สุขภาพหนึ่งเดียว ตายลูกเดียว Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2015

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ประมาณ 15 ปี มีกลไกความคิดที่ว่าสุขภาพของคน-สัตว์-สภาวะแวดล้อม-นิเวศน์วิทยา-ดินฟ้าอากาศ-การเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ การรุกรานที่ธรรมชาติ ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการเกิดโรคระบาด ผ่านทางการเพาะบ่มเชื้อโรคทั้งเก่าและใหม่ ให้เบ่งบานผ่านตัวซ่องสุมและเพาะเชื้อ เช่น สัตว์ป่า รวมทั้งค้างคาว ผ่านตัวกลาง เห็บ ไร ริ้น ยุง แมลง จนเชื้อมีความเก่งกล้าสามารถติดเชื้อในสัตว์ข้ามสายพันธุ์ต่างๆ จากเดิมชนิดเดียว ข้ามตระกูล มาสู่คนและในที่สุดมีการติดกันเองระหว่างคนสู่คน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของเชื้อโดยเฉพาะ RNA ไวรัส ตัวอย่างที่เราเห็นได้เร็วๆ นี้ คือ  ไวรัสอีโบลาและไวรัสเมอร์ส ซึ่งมีการแพร่กระจายย้ายถิ่นไปทั่วแอฟริกาในกรณีแรก และจากตะวันออกกลางส่งออกไปเกาหลีและหลงมาไทย
อ่านรายละเอียด PDF download

Last Updated ( อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2015 )
ท้าทาย ประเทศไทย ความล้มเหลวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของระบบสุขภาพ Print
User Rating: / 0
Articles - Articles
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2015

 โดย หมอดื้อ

นี่คือเรื่องสุขภาพที่หมอเคยเกริ่นไว้หลายครั้ง หลายหน “ท้าทาย” ในที่นี้คือ เราต้องท้าทายตัวเองให้ยอมรับความจริงว่าระบบสาธารณสุขไทย ในการให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาจต้องล้มละลาย ในขณะที่มีผู้ป่วยหน้าใหม่เดินแถว หรือถูกหามมาโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นทุกวัน ดูได้จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งต้องรับคนไข้เกินอัตราที่กำหนดตามมาตรฐานไว้ว่าต้องพอดีกับอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ความเหมาะสมกับจำนวนของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ

อ่านรายละเอียด PDF download

 

โรงพยาบาลอังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเมอร์ส2คน Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2015
อังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสกลุ่มทางเดินหายใจสายพันธุ์ตะวันออกกลาง (MERS) 2 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเผยในวันจันทร์(27ก.ค.) ส่งผลให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศ ต้องปิดแผนกฉุกเฉินชั่วคราว
       
   
Read more...
คัดกรองไวรัสตับอักเสบชาวหนองคาย Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2015
  หนองคาย - โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบให้แก่ประชาชนเนื่องในวันตับอักเสบโลก แนะตรวจเจอไวรักษาและป้องกันได้
       
       เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 ก.ค.) ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ รู้ทันป้องกันรักษาได้ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ครั้งที่ 6 ซึ่งมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ร่วมกันตรวจสุขภาพ เจาะเลือดตรวจไวรัสชนิดบีและซี การทำงานของตับ ตรวจอัลตราซาวนด์และไฟโบรสแกน ให้ความรู้เกี่ยวกับตับและสุขอนามัยที่ถูกต้อง โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมารับบริการเป็นจำนวนมาก
Read more...
เกาหลีใต้ประกาศสิ้นสุดการแพร่ระบาดไวรัสเมอร์ส Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2015
   ทางการเกาหลีใต้ประกาศสิ้นสุดการระบาดของไวรัสเมอร์ส หลังจากไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนาน 23 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
        ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้อยู่ที่ 186 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายล่าสุดได้ออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 36 ราย 
สธ.ประชุมทางไกลอาเซียน+3 รับรองความร่วมมือควบคุมเมอร์ส-โรคอุบัติใหม่ Print
User Rating: / 0
News - News
พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2015
    เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน บวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส โดยระบุว่า ประเทศไทย ร่วมกับประเทศเวียดนาม และเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบของการประชุมทางไกลครั้งแรกของรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียน บวก 3 โดยได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ การประเมินความเสี่ยงของโรค การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกันถึงการสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 15 of 4383